Logowanie

Przed zalogowaniem

Sprawdź:
Prawidłowy adres strony to https://www.pf.bgzbnpparibas.pl
W oknie przeglądarki widać zamkniętą kłódkę, oznaczająca szyfrowane połączenie z bankiem
Strona Platformy Finansowej dla Firm jest zabezpieczona ważnym certyfikatem wystawionym dla witryny www.pf.bgzbnpparibas.pl, której właścicielem jest Bank BGZ BNP Paribas S.A.,  potwierdzonym przez Symantec Corporation. Poprawność sprawdzisz klikając w zamkniętą kłódkę widoczną w oknie przeglądarki.

Pamiętaj, że bank nigdy nie prosi o:
Instalację certyfikatów na komputerach i telefonach komórkowych
Podanie danych kart płatniczych i kredytowych (numer karty, kod PIN, CVV2) oraz danych dotyczących Twojego telefonu (numer i model)
Udział w testowaniu nowych funkcjonalności serwisu transakcyjnego
Wykonanie przelewów testowych ani zwrotu środków na rachunki innych klientów.

Zasady bezpiecznego bankowania:
Połączenie z Internetem musi być bezpieczne (unikaj łączenia się z publicznej sieci WiFi lub za pośrednictwem podatnego na włamania routera)
Zawsze korzystaj z aktualnych wersji systemu operacyjnego, oprogramowania antywirusowego i przeglądarki internetowej
Aby bezpiecznie wylogować się z systemu Platforma Finansowa dla Firm korzystaj zawsze z przycisku „Wyloguj” Czytaj więcej

Komunikat bezpieczeństwa

Zmiany w kanałach bankowości elektronicznej! Dotychczasowy dostęp do eBGŻ Firma, eBGŻ Treasury, eBGŻ SWD za pośrednictwem Platformy Finansowej dla Firm od 14 listopada 2016r. zostanie zastąpiony system bankowości internetowej BiznesPl@net. Szczegółowe zasady dotyczące migracji dostępne są na stronie internetowej Banku.

07/06/2016 UWAGA! Ostrzegamy przed fałszywymi wiadomościami e-mail. W ostatnich dniach przestępcy rozsyłają wiadomości e-mail, w których podszywając się pod nasz Bank, informują o rzekomych awariach naszych systemów. Zapewniamy, że nasze systemy działają poprawnie i nie utraciliśmy żadnych Państwa danych. Przesyłane przez przestępców informacje zostały przygotowane tak, by nakłonić naszych Klientów, by na fałszywych stronach internetowych podali dane swoich kart płatniczych, które mogą być wykorzystane do dokonania nieuprawnionych operacji na kontach Klientów. W przypadku otrzymania maila z tego typu informacją nigdy nie należy wykorzystywać adresu lub linku przesłanego w wiadomości email. Łącząc się ze stroną internetową bankowości elektronicznej należy zawsze korzystać z łączy na głównej stronie WWW Banku, a po połączeniu starannie sprawdzić poprawność adresu strony i certyfikat. Prosimy o zachowywanie szczególnej ostrożności i w przypadku zaistnienia takiej sytuacji kontakt z infolinią Banku BGŻ BNP Paribas 801 321 123, a w przypadku przekazania takich danych pilne zastrzeżenie karty kredytowej.

12/06/2015 W ciągu najbliższych tygodni, w związku z połączeniem Banku BGŻ S.A. i BNP Paribas Banku Polska S.A., zostanie ujednolicona szata graficzna serwisów transakcyjnych. Zmiana ta nie będzie wymagała od Państwa żadnych dodatkowych czynności, potwierdzeń, akceptacji, instalacji jakiegokolwiek dodatkowego oprogramowania (na komputerach lub telefonach komórkowych), czy też wykonywania jakichkolwiek operacji testowych. W razie wątpliwości lub otrzymania informacji sugerujących konieczność wykonania czynności tego typu - prosimy o niezwłoczny kontakt z Infolinią banku.

13/01/2015 Ostrzegamy przed kolejnymi atakami hakerskimi nakierowanymi na Klientów polskich banków.
Prosimy o zachowywanie szczególnej ostrożności. Odnotowano nowe formy ataku polegające na informowaniu Klientów o potrzebie instalacji programu antywirusowego w telefonie komórkowym. W przypadku zauważenia takich komunikatów prosimy o wylogowanie z systemu i kontakt z Infolinią.

Związek Banków Polskich ostrzega przed zagrożeniami w bankowości internetowej. Czytaj więcej